Български фолклор - за обецитеС-разнообразна форма са обиците. Обици носили момичетата още от ранна възраст. Народът вярвал, че е "срамота" мома да ходи без обици. За омъжените жени те били неотменен накит, носен и в празник, и в делник. За особеното значение на обиците можем да съдим и по някои вярвания, съхранени и до днес. Например ако в някое семейство се роди момче в ден и месец, когато е починало дете, пробивали дясното ухо на новороденото и му  закачали обица, която не трябвало да сваля докато навърши 50 години. Най-разпространени са обиците "арпалии". Те имат център с формата на кръг с изпъкнала розета. За старинния произход на този вид обици и за разпространението им в цялата страна още през ХІІІ век може да се съди от археологическите разкопки и по стенописа на Боянската църква - Десислава, жената на севастократора Калоян, е с подобни обици.
{START_COUNTER}